Kiinteistö- ja rakennusalan

Executive MBA 2

Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA on akateemisen tutkimustiedon ja yritysmaailman kokemuksen vuoropuhelun areena. Se haastaa osallistujat liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämiseen sekä johtajana kasvamiseen.

Haku toiseen KiRa EMBAan on alkanut!

Sinustako kiinteistöalan edelläkävijä?

Kiinkon ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun yhdessä järjestämä uusi KiRa EMBA-ohjelma on suunniteltu erityisesti kiinteistö- ja rakennusalalle.

Ohjelma antaa vahvan liikkeenjohtamisen koulutuksen lisäksi uusia liikeideoita, yhteistyökumppaneita ja johtamisen työkaluja.

Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi. Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä yritysten ja koko toimialan toiminnan kehittymiselle ja menestymiselle.

Ohjelman hyödyt osanottajalle ja yritykselle

KiRa EMBA -ohjelmasta saat vahvan liikkeenjohtamisen koulutuksen lisäksi uusia liikeideoita, yhteistyökumppaneita ja johtamisen työkaluja.

Ohjelma kohdistuu johtamisen kehittämiseen kolmella eri tasolla:

1. Liiketoimintaosaamisen ja strategisen ajattelun kehittämisen näkökulma
2. Ihmisten johtamisen näkökulma
3. Yksilön kehittymisen ja johtajana kasvamisen näkökulma

Lataa koulutuksen esite

Koulutusohjelman tiedot

Tavoite

Koulutusohjelman tavoitteena on parantaa edellytyksiä yrityksen toiminnan kehittymiselle ja menestymiselle. Menestyvät yritykset onnistuvat tekemään oman asiantuntemuksensa näkyväksi ja valjastamaan sen asiakkaidensa hyödyksi.

Ohjelman rakenne

Koulutusohjelman rakenne

OSIO SISÄLTÖ
I Menestyvä liiketoiminta muuttuvassa toimintaympäristössä (yhteensä 6 päivää)
 • Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen digitalisoituvassa, kaupungistuvassa ja kansainvälistyvässä ympäristössä
 • Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja analysointi sekä mahdollisuudet liiketoiminnalle ja liiketoimintakonsepteille
 • Kiinteistösijoittamisen ja rahoituksen trendit
 • Tulevaisuuden kaupunki, kaupunkikehittämisen ja yhdyskuntasuunnittelun trendit sekä kansainväliset virtaukset
II Arvontuotanto strategia-ajattelun ytimenä (yhteensä 6 päivää)
 • Asiakkuusosaaminen kehitettäessä yrityksen liiketoimintamalleja ja -strategioita, julkinen/yksityinen-yhteistyötä, palvelu- ja tuotekonsepteja sekä markkinointi- ja myyntistrategioita ja brändiä
 • Asiakaslähtöisyys kiinteistöalalla, rakennuttamisessa, suunnittelussa ja rakentamisessa
 • Vastuullisuus liiketoiminnassa suhteessa yhteiskuntaan, sidosryhmiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön
III Toimittajasuhteiden, verkostojen ja prosessien johtaminen (yhteensä 4 päivää)
 • Strateginen hankintatoimi ja toimittajasuhteiden hallinta, hankintatoimen periaatteet ja mallit, hankintatoimen strateginen merkitys liiketoiminnassa
 • Toimittajaverkoston kehittäminen ja hallinta, kehittyneet yhteistoimintamallit kiinteistö- ja rakennusalalla
IV Tietointensiivisen organisaation johtaminen (yhteensä 4 päivää)
 • Osaamisen johtaminen ja tiedolla johtaminen osana liiketoimintaosaamista
 • Innovatiivinen ja tehokas toimintatapa tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa
 • Strateginen talousjohtaminen, taloussimulaatiot, toimialan ja kilpailijoiden strategia- ja talousanalyysit
V Henkilöiden, ryhmien ja organisaatioiden johtaminen, johtajan henkilökohtainen kehittyminen sekä työympäristöjen kehittäminen (yhteensä 4 päivää)
 • Taito johtaa muutosta onnistuneesti ja viedä uudistukset käytäntöön koko organisaatioon sen eri tasoilla
 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
 • Työympäristökehittäminen
 • Johtajan oma kokonaiskuntoisuus

Ulkomaan opintojakson tavoitteena on vahvistaa osallistujien näkemyksiä globaalin liiketoimintaympäristön mahdollisuuksista ja haasteista. Jakso tuo globalisaation ja kansainvälisen toiminnan konkreettiselle tasolle: kokemuksia suomalaisten yritysten etabloitumisesta ulkomaille, monikansallisten yritysten lokalisoitumisesta kohdemaihin ja erilaisten hallinto- ja liiketoimintakulttuurien sekä erilaisten kuluttajatottumusten vaikutuksista yritystoimintaan.

Opintomatka 20.-23.4.2020

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen käytännönläheinen tehtävä, jonka tarkoituksena on lähikoulutuspäivistä, oppimistehtävistä, kirjallisuudesta ja muista lähteistä saadun tiedon systemaattinen soveltaminen omaan työhön, työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Kehittämistehtävän laatimista tukevat sekä yhteiset seminaarit että yliopiston nimeämä henkilökohtainen ohjaaja.

Valinnaiset opinnot (15 op) voi suorittaa Kiinkon tai eri yliopistojen täydennyskoulutuksen tai avointen yliopistojen opetustarjonnasta. Valinnaisiin opintoihin voidaan hyväksilukea maksimissaan kymmenen vuotta vanhat opintosuoritukset. Valinnaiset opinnot eivät sisälly KiRa EMBA -koulutusohjelman hintaan.

Valinnaisia voivat olla esim. Kiinkon Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen (PGP), Kiinteistösijoittamisen ja -liiketoiminnan rahoitus (KsR), Workplace Manager (WPM), Tulevaisuuden johtaja (TUJO), Yhdyskuntakehittämisen johtaja (YHJ), rakennuttamisen sekä infra- ja korjausrakennuttamisen johtamisohjelmat (RAPS) sekä erilaiset yliopistolliset johtamisen täydennyskoulutukset kuten JOKO ja avointen yliopistojen soveltuvat opinnot.

Ota yhteyttä KiRa EMBAn yhteyshenkilöihin, saat tarkat tiedot suorittamiesi tai sinua kiinnostavien koulutusten soveltumisesta osaksi KiRa EMBA-ohjelmaa.

Jaksojen aikataulut

 • Jakso 1 Tampere 22.-23.3.2018
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 1
 • Jakso 2 Tampere 19.-20.4.2018
  Liiketoiminnan dynaaminen toimintaympäristö 2
 • Jakso 3 Helsinki 27.-28.8.2018
  Strateginen talousjohtaminen
 • Jakso 4 Tampere 21.-22.11.2018
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 1
 • Jakso 5 Helsinki 30.-31.1.2019
  Asiakkuusajattelu ja asiakaslähtöisyys kiinteistöalalla
 • Jakso 6 Tampere 14.-15.3.2019
  Strategiatyö ja liiketoimintasuunnittelu 2
 • Jakso 7 Helsinki 22.-23.5.2019
  Strateginen hankintatoimi
 • Jakso 8 Helsinki 21.-22.8.2019
  Prosessit ja yhteistoimintamallit sekä Johtajan kokonaiskuntoisuus
 • Jakso 9 Tampere 13.-14.11.2019
  Oppivan organisaation johtaminen
 • Jakso 10 Helsinki 29.-30.1.2020
  Tiedolla johtaminen ja digitalisaatio
 • Ulkomaan opintojakso 20.-23.4.2010
  Ulkomaan opintojakson kohde täsmentyy myöhemmin
 • Jakso 11 Tampere 9.-10.6.2020
  Muutoksen johtaminen
 • Jakso 12 Helsinki 26.-27.8.2020
  Työhyvinvointi ja työympäristökehittäminen
 • Kehittämistehtäväseminaari ja päättäjäiset Tampere 27.11.2020

Haku koulutukseen alkanut ja päättyy 28.1.2018.

Koulutus alkaa 22.-23.3.2018 Tampereella. Hae mukaan jo nyt!

Koulutusohjelmaan hakeutuminen osoitteessa:
http://bit.ly/2kMb6fu

Kysy meiltä lisätietoja KiRa EMBA -koulutusohjelmasta:

Jarno Tuimala

Kiinteistöalan Koulutuskeskus
puh. +358 40 726 5346
jarno.tuimala@kiinko.fi

Marjukka Kuutti

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
puh. +358 50 536 8128
marjukka.kuutti@uta.fi

Ota haaste vastaan!

 • KANSAINVÄLISYYS
 • KILPAILUKYKY
 • ASIANTUNTEMUS
 • VERKOSTOT
 • VAIKUTTAVUUS
 • TASON NOSTO
 • OSAAMISEN KEHITTÄMINEN
 • AKATEEMISUUS
 • VAKUUTTAVUUS
 • Kiinteistö- ja rakennusalan EMBA – näköalapaikka tulevaisuuteen